Het laatste nieuws

Frij!!!

Hjoed, op befrijdingsdei it leste ferhaal fan Ary Meintema – Jeltema. Fyn dat se dit mei ús diele woe. Klik hier voor het verhaal. … Lees verder

Honden aan de lijn

Niet voor het eerst kreeg Doarpsrounte deze melding : Wandelaars op het Boskpaad met honden gedragen zich jammer genoeg niet allemaal even respectvol naar broedende vogels, dieren en de aanwonenden. Men blijft niet op de paden en laat in sommige … Lees verder

Hek weer open

Het hek van het wandelpad “het rondje van 8” is weer vrij toegankelijk. Er lopen nog wel schapen met lammetjes dus het hek goed sluiten!

Opbrengst collecte Hartstichting

Dertien collectanten hebben dit jaar met de jaarlijkse collecte van de Hartstichting ( dit jaar was de vijftigste collecte) in Ysbrechtum en Tjalhuizum EUR. 560,65 bijeen gebracht. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan onderzoek naar hart- en … Lees verder

Zwaan in nood

Deze zwaan zit sinds een aantal dagen te broeden op haar nest, in het land tussen de Rengerstrjitte en de Râne. Nu lijkt het mannetje al een aantal dagen niet meer in de buurt te zijn. Zwanen blijven altijd bij … Lees verder

Parasjute-jurk

In prachtich ferhaal fan Ary Meintema-Jeltema fan Mantgum. Yn’e 2e wrâldoarloch wenne hja yn Ysbrechtum, skean tsjinoer de âld skoalle. Ik mocht dit ferhaal fan har hjir pleatse. Hier vindt u het verhaal Het verhaal kunt u ook terug vinden … Lees verder

Buurt preventie

Alle boeven en inbrekers die hun slag willen slaan worden nu gewaarschuwd dat ze in de gaten worden gehouden. wilt u actief deelnemen? Ga naar het kopje actueel – 1000 ogen kijken naar jou   … Lees verder