Tjalhuizum, afsluiting deel Ingenawei, 20-09 t/m 06-10 2017

Vanaf woensdag 20 september tot en met vrijdag 06 oktober 2017 is een deel van de Ingenawei bij Tjalhuizum afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de rijbaan Ingenawei vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Er worden voor aankondigings borden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het tel.nr. 06–10132624. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

Stremming Kleasterwei tot 14 oktober

De Kleasterwei wordt op dit moment van schrijven volledig gerenoveerd met nieuwe bestrating en snelheidsremmer, de klus neemt ca 4 weken in beslag en er is gekozen dit in èen keer te doen dit betekent dat de doorgaande weg naar Scharnegoutum gestremd is.

De weersomstandigheden zijn gunstig te noemen en het lijkt erop dat de planning voor het openstellen van de straat rond vrijdag 14 oktober gehaald wordt.

herstrating-09-2016herstrating-02-09-2016

Ysbrechtum, verkeersstremming brug en deel rijbaan Kleasterwei, 14-09 t/m 14-10 2016

Vanaf woensdag 14 september t/m vrijdag 14 oktober 2016 is een deel van de Kleasterwei, vanaf de Epemawei tot aan de kruising Mr. S.M. van Haersma Bumaleane/Hascarstrjitte, te Ysbrechtum afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Verder is in de genoemde periode ook de brug over de Frjentsjerter Feart, gelegen in de Kleasterwei, nabij Ysbrechtum afgesloten voor al het doorgaande verkeer.

herstrating-09-2016

Om welke werkzaamheden gaat het?
Aan de rijbaan, het voetpad en een parkeervak gelegen aan een deel van de Kleasterwei, vanaf de Epemawei tot aan de kruising Mr. S.M. van Haersma Bumaleane/Hascarstrjitte, vinden herstraatwerkzaamheden plaats. Verder vinden er ook herstraatwerkzaamheden plaats nabij de brug over de Frjentsjerter Feart gelegen in de Kleasterwei.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Straatmakersbedrijf Wiggeman BV te Sneek. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. E. Wiggeman van Straatmakersbedrijf Wiggeman BV, tel.nr. 06-51569813.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jacob Jutte via het gemeenteloket 14 0515 van gemeente Súdwest-Fryslân.

Stremming2

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl